نماشویی - شستشوی نما با طناب

شستشوی نما با طناب

شستشوی نما با طناب در کرج و تهران

شستشوی نما با طناب بر روی ساختمان شستشوی نما با طناب باواتر جت و شستشوی نما با طناب دستی به صورت ابرو طی انجام میشود. در بعی مواقع مانند کامپوزیت و شیشه اول واترجت گرفته میشود و بعد از این که خاک روی ان رفت ابرو طی روی سطح کشیده میشود.

متخصص نماشویی با طناب: دیگر هیچکس درایران برای شستشوی نما و نماشویی ساختمان داربست نمیبندد. نماشویی بسیار با طناب سهل و راحت شده است. شستشوی ابرو طی باید دقیق و حساب شده باشد. به دلیل چربی بر روی شیشه حتما وسواس بخرج دهید.

نماهای بیرونی به دلیل در مجاورت قرار گرفتن هوا،باران،افتاب وغیره باعث میشود کثیفتر و سخترتمیز شود.

قیمت شستشوی نمای ساختمان خود را از ما بخواهید.

قیمت نماشویی را از ما بپرسید. قیمت های ما حوب و بصرفه است. در ساختمان هایی در ابعاد کوچک و با نمای سنگ باقیمت پایینی شستشو میکنیم چون هم راحت است شستشوی سنگ نما هم از نظر تمیزی واقعا بدون لک میماند. واتر جت باید از نوع سه فاز باشد.

تک فاز برای از بین بردن خاک است.

سه فاز برای شستشوی نماهایی است که بسیار کثیفی قدیمی باشد و چسبید باشد کامل.

شست و شوی نماهایی که در تهران یا کرج وجودداشته باشدسختر است و باید با مواد های شستشو کننده انجام شود.

برای اببندی نمای ساختمان از روی سنگ که اب درز میکند به داخل باید از بیرون اویزان شد و با مواد بسیار مقوی به نام چسب z90 با فرچه روی سنگ را مانند رنگ کار میمالیم.

شستشوی نما در کرج

شستشوی نما در شهریار

پیچ کردن سنگ نمای ساحتمان