مطالب توسط مدیریت سایت نما راپل

انواع پیچ و رولپلاک

نمونه ای از جنسهای پیچ رولپلاک:

انواع پیچ:

۱جنسهای پیچ رولپلاک, سنگ های نما, پیچ و رولپلاک

.پیچ های اهنی ;جنسهای پیچ رولپلاک

۲٫پیچ های المینیومی

۳٫پیچ های گالوانیزه

۴٫پیچ های مسی

۵٫و غیره…