مطالب توسط مدیریت سایت نما راپل

ابزارهای کار در ارتفاع با طناب یا همان راپل

به طور کلی به پایین آمدن با طناب راپل میگویند. در گذشته برای برای نجات جان افراد در شرایط اضطراری از این تکنیک استفاده میکردند‌. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید ابزارهای پیشرفته از این تکنیک در سایر زمینه ها نیز استفاده می شود. از جمله خدماتی که با تکنیک راپل ارائه میشود پیچ و […]