کلیه خدمات در گروه نما راپل بوسیله ی طناب و تجهیزات مخصوص کار در ارتفاع(بندبازی) یا همان راپل بدون نیاز به نصب داربست و هیچ گونه سازه ی فلزی و چوبی یا کلایمر انجام میشود.

ادامه مطلب …

نمای ساختان امروزه از اهمیت بالایی برخورداری می باشد و جلوه ی بیرونی منزل محسوب میشود. ادامه مطلب …