نماشویی - اجرای پیچ و رولپلاک نما

اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما_انجام پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

اجرای پیچ و رولپلاک نما

انجام پیچ و رولپلاک نما

اجرای پیچ و رولپلاک نما :پیچ و رولپلاک سنگ نما یا هر مورد از کارهایی که روی نمای ساختمان با طناب باشد

با طبقات پایین به دلیل تمام شدن فرود زود هنگام بسیار راحت تر از ساختمانهای بلند و برج ها است.

البته این مور فقط برای طناب کار(راپل کار)صدق میکند.

چگونگی پیچ و رولپلاک زدن یک راپل کار را شما هنگام کار کردن میبینید

و به دلیل ارتفاعی که ساختمان دارد رویت این امر فقط در ارتفاع پایین وجود دارد.

اما انتخاب یک پیچ و رولپلاک کار از اشنا یا کسی که انجام اصول و کار را به درستی بلد باشد میتوان با خیال اسوده او را روی نما تنها گذاشت و نظارتی هم روی ان نداشت

چون کار خود را بلد است و چگونگی پیچ و رولپلاک زدن را میداند همچنین انجام موارد اصولی را جزو وظایف خود میداند و به اصطلاح با وجدان است.

پیچ و رولپلاک سنگ نما,پیچ و رولپلاک کار غیر اخلاقی;
اجرای پیچ و رولپلاک نما اگر شکل اصولی خود را طی کند دیگر کار عمری میشود و نباید نگران باشید.
اما،بعضی گروه های پیچ و رولپلاک با اعمال غیر اخلاق باعث خرابی نما میشود چند نمونه از پیچ و رولپلاک نمای غیر اخلاقی که در کرج نیز بوده را برای شما توضیح میدم:
زمانی که یک نیروی راپل برای کارنمای شما کار را شروع میکند باید دقت داشته باشید به چند نکته:
زمانی که سوراخکاری انجام میشود مطمعا شوید پیچ و رولپلاک کار توی ساختمان پیچ ببندد

و روی ان حتما بتونه کند.
بعضی افراد فقط سوراخ یامقرر میگذارند و روی ان بتونه میکنند و پیچ بکار نمیبرند.

این عمل زشتی است که خیلی از پیچ و رولپلاک کارهای دور بر ما انجام میدهند.

اجرای پیچ و رولپلاک نما

در بعضی دیگر مشاهده شده که سوراخکاری انجام شده و پیچ هم گذاشته شده

اما با ظربه چکش پیچ را به داخل هدایت میکنند ،در صورتی که باید با چکش نصف ان داخل شود و نصف بقیه ی پیچ و رولپلاک با دستگاه پیچ بند سفت شود.

اینگونه راپل کارها و کسانی که کار در ارتفاع انجام میدهند و روش غیر اخلاقی پیچ رولپلاک نمای ساختمان را پیشه مییرند

در روند و طی مدتی شناخته شده میشوند و دیگر کسی به اینجور افراد کار نمیدهد.
اما کسی که کارهای نما را به طور اصولی و منصفانه انجام دهد

همیشه به طور منظم به افراد دیگر معرفی میشود و همیشه کار و کاسبی انها خوب است.

افراد به طور متوسط از پیچ ۵سانتی استفاده میکنند.
برای کار کردن روی نما با دریل هیلتی و ۳نظام(معمولی)استفاده میشود.
گروه استوار نما اماده خدمات رسانی به مردم خوب کرج و تهران میباشد.
از شهرهای حومه در کرج نیز شهرهای:هشتگرد،نظراباد،اندیشه،شهریار،ابیک،فردیس وووو تمام مناطق کرد.
در شهر تهران نیز تمام نماها رابا طنابانجام میدهد:
ورامین،افسریه،رودهن و تمام نقاظ شهر تهران.

شهرهای بالا به دلیل وسعت زیادشان ساختمانهای زیادی در انجا ساخته شده و چون اکثر انها سنگ کار شده است باید پیچ و رولپلاک شوند.

پیچ و رولپلاک را باید با طناب انجام داد یعنی بدون بستن داربست،

در این نوع کار پول داربست داده نمیشود،سرعت کار بالا است و وقت صرفه جویی میشود و از ورود دزد از ری داربست میتوان خوداری کرد.اجرای پیچ و رولپلاک نما