نماشویی - بندباز

بندباز

بندباز   درز انقطاع نمای ساختمان با بندباز(با طناب):
در بعضی ساختمان های در حال ساخت بین ساختمان ها را میبینید

که دچار درزهای بزرگ و کوچک که ارتفاع ساختمان را در بر میگیرد وجود دارد.

در بیشتر مواقع با وجود بی اهمیتی این درز، ولی پرندگان باعث ازار و اذیت میشوند

و به درون درز انقطاع نمای بین دو ساختمان نفوذ میکند

و با لانه کردن در بین ساختمان و ساختن خانه باعث به وجود امدن کک و حشره های بسیار مضر میشوند.پرندگان فضله های بسیار مضری که روی هم انجام میدهند

بسیار بوی بد و خطرناکی دارند.

بندباز

برای از بین بردن ان باید از بندباز استفاده کرد.با وجود هزینه ی زیاد داربست باد از راپل کار و طناب کار استفاده کرد.
ما با داشتن سختی هایی که برا تمیز کردن فضله ها داریم از سم برای کشتن کک ها و حشره های مضرر استفاده میکنیم.
قبل از انجام سم زدایی حتما باید با واتر جت شستشو داد

و بعد ان با سم زدایی حشره ها را از ان منطقه بیرون کنند.
برای انجام نفوذ پرندگان باید روی درز نما را با انواع ورقهای المینیومی ورقهای گالوانیزه و و غیره باید پوشاند.

نمای ساختمان را حتما باید با یک ورق همرنگ بست

تا پرندگان به داخل انها نفوذ نکند و رنگ ان تغییر نکند تا نما خراب نشود.
ورق را روی درزنما گذاشته و روی ورق را با پیچ و رولپلاک نصب کرده تا مقاوم سازی شود و ورق با باد و طوفان کنده نشود.

نماهایی که درز انقطاع انها کوچک هستند میشود

با سیمان یا چسب های بسیار مقاوم ان را پوشاند و باعث جلوگیری از ورود پرندگان میشود.

بعضی وقتها این نوع پوشاندن درز انقطاع که با ورق انجام میشود کفایت ندارد

که در این موارد از توری مرغی برای گرفتن درز استفاده میشود.

در نماهای پاسیو و نورگیر بیشتر این اتفاق ها میوفتد

که چون نماهای باز پرنده ها به راحتی نفوذ میکنند و در ان لانه سازی میکنند.