نماشویی - رولپلاک نمای ساختمان

رولپلاک نمای ساختمان-پیچ کردن سنگ-کرج،تهران،شهریار-

رولپلاک نمای ساختمان

رولپلاک نمای ساختمان

رولپلاک نمای ساختمان با ارتفاعات کوچک با عرض بلند که از دو طبقه تا ۳طبقه شروع میشود

میتواند بیشتر از نماهای بلند کار کردنش طول بکشد.
به دلیل اینکه x(سنگ)با دلیل عرضی بودن ان روی نما و دسترسی نداشتن به همه باید تعداد بیشتری فرود انجام شود.

پیچی که استفاده میشود باید به اندازه دوغابی که استفاده شده است زده شود.
کوتاه و بلند بودن ان باعث لق شدن سنگ میشود.
این رو هم عرض کنم در اثر لرزش دریل سنگ تکان میخورد و اگر پیچ هم به طور غیر اصولی زده شود

باعث ریزش سنگ بعد از پیچ رولپلاک میشود.
خیلی مهم است که پیچ چگونه سفت شود.

محکم سفت شدن سنگ یعنی پیچ و رول پلاک کامل به سنگ گرفته است.
اگر پیچمان به صورت یکجا و ناگهانی به داخل رفت

یعنی پیچ و رولپلاک و سوراخی که روی سنگ انجام دادیم خنثا است

و بدرد نمیخورد.

زمان سوراخ کردن سنگ خیلی مهم است.

سنگ را باید به طور اصولی سوراخ کرد و پیچ را هم به طور اصولی بست،

تا از خطرا بدی جلوگیری کرد.
هر پیچی هم مته ی مخصوص خود را دارد که افراد با تجربه این کارها را حوب بلد هستند و با اولین بار دیدن سنگ میتوانند تشخیص دهند که راه کار چگونه است.

در انتخاب یک پیچ و رولپلاک کار خوب حتما ایمنی و درستی کار را در وحله ی اول قرار دید.
شرکت حتما دارای بیمه باشند.در قرارداد قید شدن باشد.نوع پیچ مصرفی را با قید اندازه ی ۵ و ۶ ان بنویسید.

رولپلاک نمای ساختمان:

لبه دار
ساده.
گروه ما رولپلاک نمای ساختمان ساده استفاده میکند.

به این دلیل که رولپلاک لبه دار زمانی که پیچ را فرو میکنیم داخل سوراخ لبه ی رولپلاک قرمز از سوراخ به بیرون میزند و نمای ساختمان را خراب میکند.

رولپلاک نمای ساختمان ساده ساف ایت و یک لبه ی بسیار کوچک دارد و زمانی که به داخل هدایت میشود بزگشت ندارد و ان لبه در حالت برعکس گیر میکند.

در تمامی کارهای خدمات نمای خود بهترین کارها را توانستیم

به اجرا بگذاریم و تمامی مشتریان ما از ما راضی بودند.

پروژه های ما اکثرا پیچ و رولپلاک نما و شستشوی نما و نقاشی نما با طناب و بدون داربست بوده است.