تعمیرات پیچ و رولپلاک سنگ نما

متخصص پیچ و رولپلاک نمای ساختمان-کرج راپل

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج

تعمیرات پیچ و رولپلاک سنگ نما / پیچ و رولپلاک نمای ساختمان . چرا سنگ نما بعد از مدتی ریزش میکند:
زمانی که نمای ساختمان را با سنگ درست میکنند باید حتما پشت سنگ را با سیم که به ان اسکوپ میگویند فیکس کرد.
زمانی که سنگ را میچسبانی و سیمان و دوغاب را پشت سنگ میریزیم سیم بین سیمان و سنگ میماند و عمل اسکوپ سنگ نما را انجم میدهد.
البته سیم بعد از مدتی پوسیده شده و باید ان را پیچ و رولپلاک کرد.
بعد از ساخته شدن ساختمان و پایان کار و نشستن داخل خانه، بعد از مدتی سنگ ها بر اثر اب و باران برف سرما افتاب کمکم شروع به لق شدن و شل شدن میکند.
نماهایی هستند که بعداز مدتی کوچک بعد ساخته شدن ربزش میکنند
و این از دلایل بی وجدانی سنگ کاری است که سنگ های نمارا کار کرده است.تعمیرات پیچ و رولپلاک سنگ نما

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب

تعمیرات پیچ و رولپلاک سنگ نما

پیچ و رولپلاک سنگ با طناب تنها چیزی است که باعث اسوده خاطر شدن شما نسبت به ریزش ان و خطرات غیر جبران میشود.
باران به دلیل تخریب پذیری که دارد نسبت به سنگ نما بسیار مخرب است.
اب وقتی نفوذ میکند و بعد ان که افتاب میتابد موجب باد کردن سنگ و به اصطلاح تبله کردن میکند.
برف هم مانند باران است که فرق ان این است که برف بیشتر روی سنگ میماند و اثر تخریبی ان بیشتر است.
ازدست رفتن سیمان بعد از چندین سال:
سیمان نیز مانند دیگر مصالح های ساختمانی تاریخ مصرف دارد.
زمانی که دوغابی که پشت سنگ تاریخ ان تمام شود طبیعتا سنگ جدا شده و مانند یک بمب روی زمین میریزد که معلوم نیست چه حادثه ای پیش خواهد امد.

توصیه میکنم که اگر چنین مواردی برای شما رخ داد حتما پیچ و رولپلاک سنگ نما را توی کار خود قرار دهید.

پیچ و رولپلاک نما در شهریار
پیچ و رولپلاک سنگ نما در شهریار
پیچ و رولپلاک نما در فردیس
پیچ و رولپلاک سنگ نما در فردیس
پیچ و رولپلاک نما در هشتگرد
پیچ و رولپلاک نما در نظراباد
پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج
پیچ و رولپلاک نما در کرج
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج

تعمیرات پیچ و رولپلاک سنگ نما