ریزش سنگ - پیچ رولپلاک

پیچ و رولپلاک نما

ریزش سنگ چیست ؟  چند نوع سنگ داریم؟ جنس سنگ شما از چه نوعی است؟

چندین نوع سنگ است که از انها برای نماهای ساختمان استفاده میشود.

تمام سنگ ها را میتوان اسکوپ سیمی انجام داد البته در هنگام ساختن بنا و تضعین نمای ساختمان که میخواهیم سنگ کاری کنید.

بعضی ها نیز کار بسیار زیبایی انجام میدهند.با اینکه اسکوپ سیمی را پشت سنگ نمیزنند در اخر سنگ کاری روی سنگ ها را پیچ و رولپلاک نما میکنند تا دیگر نگرانی بابته سنگ های نما نداشته باشیم.

ولی هم اکنون ساختمان ها قدیمی شده اند و در ان زمان کسی فکر ریزش سنگ نبود.امروزه سنگ ها به طور جدی ریزش میکنند و به طور حتم باعث خسارت و حادثه میشود.

ریزش سنگ

پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

نماهای ساختمان

هرکس بنا به سلیقه خودش نمای ساختمانش را کار میکند.ممکن است از حتی طرح کامپوزیت نیز کار کند.

برای نماهایی که سنگ شده باشند بهترین روش پیچ رولپلاک است.

قطعا پیچ و رولپلاک سنگ باعث زیبایی نمای ساختمان نمیشود اما زیبایی به تنهایی کافی نیست و باید ایمنی حتما رعایت شود.

با سوراخ شدن سنگ هیچکس نمیتواند بتونه ای روی یچ بزند که صدرصد شبیه سنگ باشد.اما ما تا ۹۰ درصد روی پیچ ها را میتوانیم همانند خود سنگ در بیاوریم.

عکس ریزش سنگ از روی نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

خدمات پیچ و رولپلاک نما به همراه قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما

امروز برای پیچ و رولپلاک یکی از ساختمان ها در شهریار کرج که نزدیک اندیشه میباشد رفتیم که استعلام قیمت بدیم.

نما رومی بود و دارای دندون موشی های بزرگ و کوچک بود که کارفرما میخواست روی دندون موشی ها را پیچ و رولپلاک بزند که کلا ۵۰ عدد پیچ میخورد و روی انها نیز بتونه میشد.به دلیل لینکه سنگ های دندان موشی با لرزش کم از روی ساختمان جدا میشوند باید با دقت زیاد اینکار را انجام میدادیم.هزینه چنین کاری را بر حسب ۴ ساعت کار حدود ۷۰۰ هزار تومان دادیم که این قیمت به دلیل این بود که پیچ و رولپلاک کردن ان سنگ ها بسیار سختر از سنگ های عادی است.

یک قسمت از سنگ های دندان موشی که کوگک نیز بودند باید از روی نما برداشته میشد که نمیتوان انها را پیچ و رولپلاک کرد.

ریزش سنگ را چگونه جلوگیری کنیم؟

با پیچ و رولپلاک کردن بعد از ریزش سنگ

نماشویی با راپل در کرج

نماشویی بدون داربست در کرج

شستشوی نما با طناب در البرز کرج

شستشوی نمای ساختمان در کرج البرز