نماشویی - پیچ و رولپلاک نمای رومی

پیچ و رولپلاک نمای رومی-با طناب،راپل،کار با طناب

پیچ و رولپلاک نمای رومی

پیچ و رولپلاک نمای رومی :طرح های زیادی برای سنگ کردن نمای ساختمان وجود دارد ولی بعضی نماها و طرح ها ذوق هنری بهتری دارند و دارای زیبایی خاصی هستند.
نمونه ای از انها سنگ رومی است.
پیچ و رولپلاک سنگ نمای رومی:
بله،
نمای رومی از زیبا ترین نماها محسوب میشود.درست است که میگویند نمای رومی بسیار دشوار و گران است ولی زیبایی منحصر به فرد در طرح های ان و خاص بودن ان باعث گرانتر شدن قیمت ساختمان شما شده.

مثلا شما سنگ گرانیت و سنگ رومی را باهم مقایسه کنید حالا طرح روی نما را،سنگ کاری رومی کجا و سنگ کاری رومی کجا،اولی پیچیده و دومی بسیار صاف و ساده زده میشود.

دلیل اینکه نمای رومی گرانتر از سنگ های دیگر است این است:
نمای رومی به دلیل ابزارهای بسیار زیاد و کوچک بزرگ بودن نصبی سنگ ان باعث شده تا گرانتر از سنگ های معمول در بازار شده.
یعنی در اصل شما پول ابزار خوردن و نصب زیاد سنگ و طرح ان را میدهید.

سنگ رومی

پیچ و رولپلاک سنگ نمای رومی نیز از دشوارترین کار برای طناب کارها است.
در بیشتر اوقات نمای رومی وقتی ریزش میکند در شعاع ان نیز سنگ ها مطمعنا لق میشوند.

به دلیل نخوردن اسکوپ روی این نوع سنگ ها زنگ به زودی و به راحتی ریزش میکند.
برای سنگی که باابزار کوچک زده شده باشد پیچ و رولپلاکی وجود ندارد که بتواند انرا تثبیت کند.

برای محکم سازی این نوع سنگ از مقاوم سازی به سبک چسب های قوی استفاده کرد.

از بست یا ورق گالوانیزه نیز برای محکم سازی ان میتوان استفاده کرد.
در اخر مقاله نیز باید بگم پیچ و رولپلاک سنگ نمای رومی هم هزینه پیچ و رولپلاک کردن بیشتری دارد و هم قیمت خرید سنگ نیز از بقیه سنگ ها بجز گرانیت بیشتر است.
خدمات ما برای سنگ:
محکم سازی سنگ نما،مقاوم سازی سنگ نما،

تثبیت سنگ نما،فیکس کردن سنگ نما،پیچ و رولپلاک سنگ نمای گرانیت،پیچ و رولپلاک نمای رومی،پیچ و رولپلاک نمای

سرامیک،مرمر،پیچ و رولپلاک در کرج،کار در ارتفاع،پیچ و رولپلاک کار،با طناب،بدون داربست،با راپل،با بندباز،