خدمات بدون داربست

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان جهت محکم سازی

 خدمات بدون داربست  پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان با طناب بدون داربست

 خدمات بدون داربست  پیچ و رولپلاک سنگ ساخمان

خدمات بدون داربست  |  پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

ساختمان رکن اصلی زیبایی یک شهر را دارا است و اما خطراتی هم دارد.
نشست ساختمان موجب ریزش سنگ ها میشود،تکان های کوچک زلزله نیز موجب ریزش سنگ ها و شل شدن انها میکند.
پیچ و رولپلاک نما برای نمای ساختمان در تمامی سنگ ها یکسان و مشابه هم نیست.
سنگ های صاف و نماهای یکدست را تمام رولپلاک کارهای ساده نیز میتوانند به به طرز اسوده انجام دهند.
اما نماها همه یکسان نیست
در بیشتر نماها که قدیمی کار هستند سنگ ها بعد از مدتی ترک برداشته و دچار خرابی میشوند.
در بعضی دیگر نیز نما از سیمان جدامیشود و لقی های شدیدی را برای نمابه بار می اورد.

چگونه سنگ ریزش میکند

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

سنگ ها بر اثر نشست ساختمان یا در اثر شرایط جوی مانند سرما گرما دچار ترک میشوند و این ترک ها را باید با چسب های قوی پر کرد و در دو طرف ان پیچ و رولپلاک بست تا سقوط نکند.
نماهایی نیز وجود دارد که سنگ کار با بی وجدانی تمام سیمان و دوغاب کافی پشت سنگ نریخته یعنی نه نصب یک پنجم سیمان اصلی را نیز نریخته.
این مواقع پیچ و رولپلاک هیچ تاثیری روی روند محکم سازی سنگ نما نیز ندارد.

طریقه مقاوم سازی چنین سنگ هایی:

باید زیرسازی انجام شود.

زیر سنگ را با سیمان و مواد محکم کننده پر کنید و بچسبانید،بعد از خشک شده عمل پیچ و رولپلاک را روی سنگ پیاده کنید.
حال ببینید فرق محکم سازی ما با شرکت های دیگر چگونه است.پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان
کار ما ضمانتی و بر اصول تعهدات داخل قرارداد میباشد که چه نوع پیچ و چه نوع بتونه ای و در چه تعداد پیچ و رولپلاک روی هر سنگ انجام میدهیم.
پیچ ما از نوع گالوانیزه ی اصل میباشد و تنها شرکتی که چنین پیچ هایی استفاده میکند شرکت ما است. طول این نوع پیچ ها ۵سانت میباشد و جنس پیچ مصرفی گالوانیزه میباشد.
کرج راپل طی انجام سالیان سال در زمینه نمای ساختمان تمامی امور نما را با اصول حرفه ای گری به خدمت میگیرد.

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان