پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما ..

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما

سنگ ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما // سازنده ها برای فروش ساختمان نیاز به ای ندارند تا نمای خود را زیبا سازی بکنند.
هرچقدر نمای زیبا و امنی داشته باشید فروش ان نیز راحتر خواهد بود.
خریدار اولین جایی که به چشم او میخورد نمای ساختمان است.
اگر از نظر اراستگی خوب و دلچسب باشد فروشنده ۵۰درصدر راه فروش را رفته است.
در بعضی مواقع دیدیم که خریدار در نگاه اول منصرف میشود.
 چرا زمانی که پیچ و رولپلاک نکنید خریدار منصرف میشود
به دلیل اینکه سنگ ها را مشاهده کرد و دید که به صورت بسیار بدی سنگ ها لق شده اند.
خریدار مطمعنا موقع خرید به واسطه ی محیط امن و ارامش خود و اعضای خانواده به قصد خرید میاید و اگر در نگاه اول متوجه خرابی سنگ ها و شل بود انها شود دیگه خریدش را کنسل میکند.
زمانی که برای فروش ساختمان با مشتری صحبت میکنید حتما باید قبل از این اتفاق نمای خود را پیچ و رولپلاک کنید.
پیچ و رولپلاک سنگ نما از نماز شب نیز واجب تر است.
برای راحتی خیال خودتان این را میگویم و زمانی که اتفاق بدی بیوفتد دیگر پشیمانی سودی ندارد.
زمانی که سنگ از روی نمای ساختمان ریزش میکند باعث زشتی و خرابی نما میشود و از سوی دیگر واجعه ای به بار می اورد که جبرانش بسیار سخت است.
*خداکند سنگی از روی ساختمانی ریزش نکند*

سنگ ساختمان

انشالا که اتفاقی ازین قبیل برای کسی نیوفتد.
این نوع حوادث خاموش بوده و یکدفعه اتفاق میوفتد
برای جلوگیری ازین حوادث سنگ را پیچ و رولپلاک کنید و از ریزش ان جلوگیری کنید.
حتی یک سنگ نیز ریزش کرد مطمعا باشید که دورو بر ان نیز ریزش میکند.
گروه دارای متخصصین داحلی و خارجی ساختمان که درس سنگ نما را خوانده اند دارای تجربه در پروژه های بزرگ و عظیم را دارا هستند.
ایراتا سنگ که جزو اموزش پیچ و رولپلاک نما در کارگاه های صنعتی میباشد.
 پس از گذشت ۲سال به مدرک سنگ ایراتا دست پیدا میکنید که تمام تکنسین هلتی ما دارای چنین مجوزی هستند.
در زمان انجام پیچ و رولپلاک روی نما از دستگاه ها و دلر هایی استفاده میشود که سنگی ناخواسته ریزش نکند.
اگر در حین کار سنگی ریزش کند حکم ان چیست

سنگ ساختمان

اگر سنگی در حین کار ریزش کند خودمان برای خرید ان اقدام میکنیم.
برای انجام کارهای شما خودمان پا قدم میشویم و برای سنگ های ریخته ی نمای شما سنگ خریداری میکنیم و خود انرا میچسبانیم.
صفر تا صد کارهای خود را به ما بسپارید و خود در خانه اسوده خاطر باشید و به کارهای روزانه ی خود بپردازید.
با ما باشید تا نگران سنگ ها و ریزش ان نباشید.
پیچ رولپلاک نما در کرج و پیچ  رولپلاک نما در تهران …پیچ رولپلاک نما با طناب و پیچ و رولپلاک نما بدون داربست..پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما..

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما=

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان/نصب و پیچ رولپلاک کردن سنگ های نما