پیچ و رولپلاک کردن سنگ

پیچ و رولپلاک سنگ نما و گرانیت-کرج راپل

پیچ و رولپلاک سنگ نما و گرانیت:

پیچ و رولپلاک سنگ نما:پیچ و رولپلاک سنگ نما،پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

پیچ و رولپلاک کردن سنگ

انواع نماها:
*.نمای گرانیت
*نماهای رومی
*نماهای سرامیک
*نماهای مرمر
برای این نوع سنگ ها باید چندین نکته را رعایت کنید
و شما کارفرماهای محترم باید زمانی که پیچ و رولپلاک کار در حال کار هستند
باید نگاه کنید که از زیر کار درست در نروند
،هروقت ایراد داشت تذکر داده شود.
حالا من نکاتی درباره پیچ و رولپلاک را بشما توضیح میدهم:
باید دقت داشته باشید در حالت عادی باید هر ۴۰سانت یک پیچ زده شود.
در سنگ هایی با ابعاد کوچک باید در هر مترطول یک پیچ زده شود.
سنگ هایی با طرح های رومی و ابزار ۱۰سانتی به پایین.
نوع دریل در سنگ های رومی و ابزار کوچک باید متفاوت باشد.
در این نوع سنگ ها باید دقت داشت تا با ظرافت پیچ و رولپلاک انجام شود.
پیچ هایی که برای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان انجام میشود حتما ۵ و ۶سانتی باشد.
دریل هیلتی برای سنگ های ۱۵ سانتبه بالا برای پیچ کردن سنگ نما استفاده میشود.
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج را چگونه با طناب انجا میدهیم؟
ما پیچ و رولپلاک با طول ۵سانت و روپلاک ۵سانت ک به نظرم استاندارترین نوع ان است را برای سنگ های ساختمان استفاده میکنیم.
طناب جزو کارهایی است که نه تنها پیچ و رولپلاک بلکه تمام کارهای نما را نیز میشود با طناب(بدون داربست)انجام داد.
نوعی نما وجود دارد معروف به سنگ انتیک.
سنگ انتیک با وجود کوچک بودن نمیتوان پیچ و رولپلاک زد.
در محکم سازی سنگ انتیک حتما باید از نوعی چسب بنام رزین استفاده کرد.

پیچ و رولپلاک کردن سنگ

راپل کار_پیچ و رولپلاک کار

پیچ و رولپلاک کردن سنگ

تنها کاری که میشود انجام دادو هر ساله یا دو سال یکبار نیز تکرار کرد.
به چند دلیل شما پیچ و رولپلاک سنگ نما را انجام میدهید؟
*به این دلیل که ساختمان بعد از مدتی نشست میکند.
*پیچ و رولپلاک نما به دلیل اب و باران و تغییر جو هوا.
*پیچ کردن نمای ساختمان به دلیل از دست رفتن خاصیت سیمان.
*پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در اثر قدیمی شدن سنگهای نما
*ترک خودن سنگ ها چون بعد از مدتی پوسیده میشود.
گذینه اخر ترک خوردن سنگ نما است و در این مورد اگر سنگ مورد نظر از وسط ترک خورده باشد میتوان به راحتی یک عدد پیچ در دوطرف سنگ زد.
اما اگر ترک کوچک باشد دیگر راحی برای
پیچ وجود ندارد و در این مواقع باید فکری به حال ان کرد.
میشود از چسب های قوی استفاده کرد.
میشود از بستهای قوی استفاده کرد.

پیچ و رولپلاک سنگ نما،پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در شهریار،پیچ و رولپلاک نما در فردیس،پیچ و رولپلاک نما در هشتگرد،پیچ و رولپلاک نما در اندیشه،پیچ و رولپلاک نمادر شهریار،پیچ و رولپلاک نما با طناب در کرج،پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

پیچ و رولپلاک کردن سنگ