پیچ و رولپلاک در کرج البرز

سنگ های در حال ریزش پیچ و رولپلاک کردن | پیچ و رولپلاک نما

شکستن سنگ در حال پیچ و رولپلاک ساختمان

پیچ و رولپلاک نما در کرج البرز . دریل مصرفی ما برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ ها از قیمت بالایی برخوردار است.

به دلیل اینکه سنگ ها از جنس سختی تشکیل شده اند از دریل های معمولی و ارزان نمیتوان انرا سوراخ کرد.

ما سنگ ها را در حال پیچ و رولپلاک خراب نمیکنیم و درصد شکستن سنگ بسیار کم است.

زمانی سنگ درصد شکست ان بالا میرود که پشت سنگ خالی باشد و ملات به صورت پر از پشت سنگ انرا مهار نکرده باشد.

 

پیچ و رولپلاک نما در کرج البرز

طناب باز در کرج و تهران طناب باز برای انجام خدمات نما روی طناب بصورت بندباز اویزان میشود.هرکسی جرات همچین کاری را ندارد.

تمامی پرسنل ما دارای بیمه حوادث میباشند.

 

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب

پیچ و رولپلاک نما با طناب

زمان لق بودن سنگ چه راهکارهایی برای پیچ و رولپلاک سنگ داریم

برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ های لق شده روی نما باید زانو را روی سنگ بگذارید و شروع به اروم چرخاندن دریل روی سنگ بکنیم تا سنگ نریزد یا نشکند

بعضی مواقع نیز بر اثر لرزش کم دریل سنگ های نیمه لق تکان هایی میخورند و لق میشود که در این مواقع باید از دریل ساده و سه نظام استفاده کرد.

سنگ های در حال ریزش سریع باید از ریزش ان جلوگیریکنیم چون بسیار خطرناک و مرگبار میباشد.

با یک باد ممکن است سنگ های لق شده روی نما ریزش کند و جان عابرین را بگیرد.

 

شستشوی نما بعد از پیچ و رولپلاک سنگ

شستشوی نما و نماشویی با طناب در کرج

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب و بدون داربست در کرج البرز

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

بندباز و طناب باز در کرج و تهران

پیچ و رولپلاک در کرج البرز