نماشویی - پیچ و رولپلاک ساختمان

کار در ارتفاع-طناب کار-پیچ و رولپلاک نمای ساختمان-استوارنما

پیچ و رولپلاک ساختمان

پیچ و رولپلاک ساختمان

پیچ و رولپلاک ساختمان

کار در ارتفاع در سال ۱۳۵۸ در کشور انگلستان به وجود امد.

در سالهای اول با وجود ابزارهای خیلی ابتدایی اما توانستند از برجهای بسیار بلند فرود بیایند و کارهای نما را انجام دهند.

در ایران عزیزمان نیز چندین سال است این کار جا افتاده و خیلی از نظر مادی به نفع مردم است.

طناب کار ب جرات میتونم بگم ۹۰درصد از کارهای ساختمان را انجام میدهد و جایگزین مناسبی برای داربست بزای انجام پیچ رولپلاک نما است.

در مورد برجهای بلند مانند برج میلاد بگم که به دلیل ارتفاع بسیار زیاد این برج باید از طابهای یه سره و به اتفاع برج استفاده کرد.

پیچ و رولپلاک ساختمان

خدمات پیچ و رولپلاک ساختمان به دلیل لق شدن انکر ها(سنگ)رخ میدهد.
دلیل لغزش سنگ زلزله های خفیفی است که اتفاق میوفتد و ما نمیفهمیم، و حالا شما اگر بخواهید داربست برای اینجور کارها ببندید هزینه زیادی متحمل خواهید شد.
برای یک تکه سنگی که روی نما لق شده است و در حال ریزش است و

دسترسی به ان برای برداشتن سنگ نیز نداریم باید بخواطر ان یک تکه هزینه کل نما را بدهیم؟!!!البته در صورت بستن داربست.
در این موقع است که اختراع راپل یا طناب به روش کوهنوردی باعث شده شما متحمل همچین هزینه بزرگی نشوید.

تهران اولین جایی است که راپل در ان به وجود امد.
واقعا بسیار بسیار کمک کرد به ساختمان های بلند هم از نظر مالی هم از نظر سرعت کار و هم جا و مکان که به دلیل عبور و مرور داربست بستن باعث سد معبر میشود.

پیچ و رولپلاک ساختمان

پیچ رولپلاک نما

یک لحظه فکر کنید برای برجهای بلند بخواهند دور تا دور ان را داربست ببندند،چه اتفاقی میوفتد؟
فکر کنید وسط یک شهر بزرگ که زیر ساختمان ادم رفت و امد میکند با ماشین برای بستن داربست خطرناک نیست؟

بله بسیااار خطرناک است.اگر یک پیچ از بالای ساختمان هنگام داربست زدن روی زمین بیوفتد

ممکن از به راحتی جان ادم را بگیرد چه برسد به لوله یا بست که به لوله میبندند.

مثلا اگر بخواهید پیچ و رولپلاک نما را انجام دهید

در این مواقع طناب بهترین گذینه برای خدمات نمای ساختمان است.

کارهایی که میتوان به وسیله طناب انجام داد:
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان،شستشوی نما،نقاشی نما،نماشویی،نورپردازی،سیمانکاری،نصب بنر،نصب تابلو و ….پیچ رولپلاک نما,داربست در کرج