کفسابی در کرج و تهران

کفسابی با طناب و بدون داربست و نماشویی با طناب