نماشویی - نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما_پیچ و رولپلاک کردن نما-خدمات بدون داربست

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

 پیچ و رولپلاک سنگ نما

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نماکارهای نما با طناب بدون داربست از جمله این کارها پیچ رولپلاک نمای سنگ|نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان چیست؟
شی فلزی و پلاستیکی که رولپلاک دارای محوطه ی کوچک است که پیچ داخل ان به صورت دورانی قرار دارد.

انواع پیچ و رولپلاک ها برای سنگ نما:

پیچ هایی با سانتهای مختلف وجود دارد انواع ان از ۲سانت موجود است که برای سنگ بکار نمیرود.برای پیچ و رولپلاک سنگ نما بیشتر از پیچ ۴سانتی که برای نماهای ظریف و شکننده استفاده میشود.

پیچ ۵سانتی استاندارترین پیچ برای کار کردن سنگ است.
پیچ و رولپلاک سنگ نما باید حتما با پیچ پنج محکم سازی شود.

در بعضی مواقع نیز پیچ و رولپلاک کارها از پیچ ۶سانتی استفاده میکنند.

پیچ و رولپلاک نما در کرج در بسیاری از جااها با پیچ ۵سانتی انجام میدند.
چونکه کرج شهری با اب و هوای گرم و سرد است سنگ به راحتی ریزش میکند.
چرا باید از پیچ ۵استفاده کرد:
به دلیل اینکه سیمن ۳سانت است و سنگ نیز ۲سانت،رولپلاک نیز ۵سانت و ۲ به پیچ اضافه میکند.

پیچ حتما باید توی سیمان گیر کند در صورت رد شدن از سیمان پیچ و رولپلاک لق میشود.

زمان دریل زدن وقتی پشت سنگ خالی باشد باید دقت داشت که پشت سنگ دوغابی وجود ندارد

و باید جای دیر سوراخ شود،اگر همونجا پیچ و رولپلاک سنگ نما بزنیم اصلا به هیچوجه پیچ گیر نیکند

چون هیچ سیمانی وجود دارد.

زمای که سنگ ریزش میکند برای خرید سنگ و نصب ان باید حتما نمونه ی ان سنگ را در اختیار داشته باشید

تا بتوانید مانند همان را بخرید.
درصورت نبودسنگ باید از روی نما عکس گرفته شود تا نوع سنگ و رنگ سنگ را در اختیار داشته باشید.
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در بعضی ساختمانهایی که جنس سنگ انها همرنگ پیچ ااست

به دلیل گالوانیزه و زد زنگ بودن پیچ و طلایی بودن روکش کروم ان دلیلی ندارد روی ان چسب بزنید و بتونه را نبایدبزنیم،

فقط در صورت همرنگ بودن سنگ با پیچ.
نمای ساختمان مثل صورت و شخصیت صاحب خانه میماند،

و کل نما سنگ ان است در هرصورت،باید مواظب زیبایی نمای ساختمان باشیم.

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

در سالهای گذشته پیچ و رولپلاک نمارا با داربست انجام میدادند.ولی امروزه با اختراع کردن راپل به راحتی دیگر هزینه داربست رامیدهید.

مقاو سازی سنگ نما و اصول ایمنی در کار با طناب و کلیه کارهایی که رو نما قرار دارد در رتبه ی اول هستند.

برای کار روی نما مخصوصا پیچ و رولپلاک سنگ نما که یک کار خطرناک و سروکار ان با سنگ است

نسبت به دگر کار هایی که با راپل انجام میشود ریسک پذیر تر نیز است.

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

ممکن است شی از ارتفاع یا یک سنگ سنگین از نمای بالای سر رها شود و در صورت گذاشتن کلاه ایمنی نیز گردن بصورت کامل میشکند.

پس باید تمام جاهای خطرناک را چک کرده مانند سطحی که مسیر طناب روی ان عوض میشود و جایی که روی لببه پشت بام طناب به ان گیر میکند از مهمترین اجزای ایمنی محسوب میشود.

مسیر طناب را باید چک کنیم که در مسیر به سنگی گیر نکند و ان را به پایین پرتاب کند.

در این صورت و بستن طناب با گره محکم دیگر نگرانی برای ایمن نبودن نداشته باشید.

خدمات ما:
پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج،پیچ و رولپلاک نما در کرج،پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج،پیچ کردن سنگ نما در کرج،پیچ رولپلاک با طناب در کرج،پیچ و رلپلاک بدون داربست در کرج

رولپلاک نما در کرج،پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نماونصب پیچ و رولپلاک سنگ نما تهران