پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل

پیچ و رولپلاک نما:

پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

  پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج | محکم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل

پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل کار

زمانی که  سنگ ازنمای ساختمان ریزش کند باید تمام ان ساختمان پیچ و رولپلاک شود.چرا؟چون وقتی خاصیت یک سیمان از بین میرود یعنی کل نما در خطر ریزش است.بعضی از مشتریان ما اینگونه هستند که میگویند صرفا یک طبقه یا دو طبقه نما را میخواهیم پیچ کنید ولی این کار اشتباه است.

پیچ و رولپلاک نما دارای چند خصوصیت خوب است:

پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج

۱٫سنگ هم محکم سازی میشود و هم ستون ساختمان مقاوم سازی میشود.مقاوم سازی سنگ های نما در قدیم از داربست برای بالا رفتن و ایستادن در نقاط لق شده استفده میشد

.ولی امرزه این کار منسوخ شده است و در بیشتر جاها با طناب استفاده میشود.

محکم سازی سنگ نما دو علت دارد یک زمانی که باران و برف می اید و دوم باد و بورانی است که میوزد و ما حتماباید مقاوم سازی سنگ نما را انجام دهیم.

۲٫مقاوم سازی سنگ نما با طناب:

نماهای ساختمان که از اول ساخت ول و لق نمیشوند.تمامی مشتریان عزیز دقت کنند بعد از ساخت به مدت ۵سال ریزش سنگ به پای سازنده است.

تمامی خسارات بعد از محکم سازی و مقاوم سازی سنگ نما به پای پیچ و رولپلاک کاری است که نما را پیچ رولپلاک کرده است.

پس باید دقت کنیم که کار را درست و حسابی انجام دهید تا بعد گرفتار قانون نشوید.

۳٫پیچ و رولپلاک نما:

پیچ کردن سنگ نما یا همان پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان که بسیار کار پرمشتری است باعث شده که بسیار اسان ان را با طناب اجام دهیم.

پیچ و رولپلاک سنگ های نمای ساختمان بر اثر سرما و گرما خاصیت پشت سیمان خود را از دست میدهد

و پس از باد کردن سیمان سنگ از ان جدا شده و خطر افرین است.حتما رولپلاک استفاده شده باید تک باشد تا کامل سنگ را مال خود بکند.

۴٫نماشویی با پیچ و رولپلاک فرقهای خیلی زیادی دارد.

چون شستشو خیلی تمیزی در ان وجود دارد وی پیچ و رولپلاک اصلا اینجور نیست.

پیچ و رولپلاک باید مدام خاک بخوری و این کار باعث تخریب ریه میشود.طناب کار زحمت کش فقط فقط درامد با جون خود بازی کردن را میگیرد و نه چیز دیگه ای.

محکم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک سنگ نما_کار در ارتفاع_کرج راپل

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

درباره ی پیچ و رولپلاک سنگ نما بدانید؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج