پیچ و رولپلاک و نماشویی

بند باز نمای ساختمان | راپل کار | بندباز

بند باز کار و یا بند باز نمای ساختمان کیست؟ آیا تا به حال به عنوان بند باز کار برخورد کرده اید؟ آیا می دانید دقیقا این افراد چه کسانی هستند و شغل و حیطه کاری آنها چیست؟ امروز در Read More

شستشوی نمای اجری در کرج و تهران

نماشویی آجر شستشوی نمای اجری | شستن نمای ساختمان

نماشویی آجر در طول زمان همیشه اهمیت نمای بیرونی ساختمان در اولویت قرار داشته است. اگر به دوران های تاریخی مختلف در ایران و یا اروپا و سایر کشور ها گذری داشته باشید و مطالعه موردی حتی در این خصوص Read More