جنس پیچ و رولپلاک نما

نمونه ای از جنسهای پیچ ورولپلاک | پیچ ورولپلاک نما

نمونه ای از جنسهای پیچ رولپلاک:

انواع پیچ:

۱جنسهای پیچ رولپلاک, سنگ های نما, پیچ و رولپلاک

.پیچ های اهنی ;جنسهای پیچ رولپلاک

۲٫پیچ های المینیومی

۳٫پیچ های گالوانیزه

۴٫پیچ های مسی

۵٫و غیره…

پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان

خلاصه کار پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب | پیچ ورولپلاک نما

خلاصه کار امروز:(پیچ و رولپلاک نما):

پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان, پیچ و رولپلاک نمای جلوی ساختمان, محکم سازی سنگ های پارکینگ, پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

کار امروز ما توی خیابان داریوش کرج سمت گوهردشت بود.کار پیچ و رولپلاک نما داشتیم.

خلاصه کار امروز:

۱٫پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان.

۲٫پیچ و رولپلاک نمای جلوی ساختمان.

۳٫رزین نمای طرح چوب.