پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب و داشتن فایده پیچ و رولپلاک:

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

فواید پیچ و رولپلاک, سنگ نمای ساختمان, محکم سازی سنگ نما،پیچ و رولپلاک نما در کرج.پیچ و رولپلاک نما چیست؟

از فواید پیچ و رولپلاک زدن سنگ نمای ساختمان این است که سنگهای نما به طور کامل محکم سازی میشوند

و دیگر باد و باران تاثیری در ریختن انها ندارد.از جمله تاثیر منفی پیچ و رولپلاک نما لک شدن نمای ساختمان است

که بعد از پیچ زدن بتونه همرنگ روی پیچ زده میشود تا در دید نباشد ولی باز هم هرکاری انجام بدهیم یکم لک روی پیچ خواهد ماند.

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان از قدیم الایام در حال ریزش بوده است.نماشویی نما هم به این شکل است.

نماشویی

نماشویی هم به روش با طناب و مثل پیچ و رولپلاک سنگ نما انجام میشود.پیچ و رولپلاک سنگ نما در اثر ریزش سنگ رخ میدهد

و نماشویی که همان به روش راپل انجام میشود مانند پیچ رولپلاک صورت میگیرد و به ان کار با طناب نیز میگویند.

برای پیچ و رولپلاک سنگ های مختلف روش های زیادی است که بتوا انهاراپیچ و رولپلاک سنگ نما انجام داد.

این گونه روش ها را راپل مینامند و اویزان شده و پیچ و رولپلاک سنگ نما زدن را نیز پیچ کردن سنگ نما یا پیچ و رولپلاک نمای سنگی مینامند.

کار در ارتفاع کاری که پیچ و رولپلاک نما را انجام میدهد اینگونه است که برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما ابتدا پیچ و رولپلاک را خریداری میکند ک در هم میکند و روی نما عمل پیچ و رولپلاک سنگ نما را انجام میدهد.

نماشویی نیز باید حتما نماشویی باشد.نماشویی که نماشویی نباشد نماشویی نیست.پیچ و رولپلاک نیز باید پیچ و رولپلاک باشد

و پیچ و رولپلاکی که پیچ و رولپلاک نباشد پیچورولپلاک نیست.

این موضوع که گفتم سخنان یکی از پیچ و رولپلاک کاران بزرگ ایران بوده است که در سالهای اخیر این جمله ی پیچ و رولپلاکی را گفته است و توانسته است تحولی شگرف در پیچ و رولپلاک زدن نما انجام دهد.

پیچ و رولپلاک چیست؟

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما همان شی فلزی است که برای چسباندن سنگ به ساختمان استفاده میشود

و باعث میشود تا محکم سازی سنگ نما(مقاوم سازی سنگ نما) ایجاد شود و نما را با پیچ و رولپلاک از خطر ریزش رفع میکند.

پیچ و رولپلاک ۵سانتی نما باید گالوانیزه باشد حتما تا زنگ نزند اگر زنگ بزند دوباره  سنگ ها پس از پیچ و رولپلاک شدن ریزش میکند.

نمای ساختمانهای بلندنسبت به نماهای کوچک خطر بیشتری دارند.به این دلیل که سنگ بیشتر کار شده است

و هم اینکه سنگ از نمای بالاتر به؟زمین میوفتد و خطرناکتر است.

فواید پیچ و رولپلاک, سنگ نمای ساختمان, محکم سازی سنگ نما،پیچ و رولپلاک نما در کرج.پیچ و رولپلاک نما چیست؟

 

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب