نصب پیچ و رولپلاک نما

نصب کردن پیچ و رولپلاک سنگ نما

روش دسترسی به طناب و پیچ و رولپلاک سنگ نما و نماشویی

نصب کردن پیچ و رولپلاک سنگ نما

نصب پیچ ورولپلاک, نصب سنگهای افتاده از نما در کرج.نصب کردن پیچ و رولپلاک سنگ نما

نصب کردن پیچ و رولپلاک سنگ نما .  نصب پیچ ورولپلاک نمای سنگی وسرامیکی و گرانیت و نصب سنگهای افتاده از نما با استفاده از پیج ۵سانتی گالوانیزه مرقوب وبتونه مخصوص همرنگ سنگ که از چسب انتیک استفاده میشود.
قبل از اجرای پیچ و رولپلاک باید در نظر داشت که از چه نوع ابزاری مناسب برای انجام کار یعنی پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان جهت محکم کردن سنگ و مقاوم سازی سنگ نما و جلوگیری از سقوط سنگ هنگام حواث غیر مترقبه باید مورد استفاده قرار گیرد تا از وارد شدن تنش های بد و غیر مجاز و شل شدن سنگ نما و لق شدن قاب سنگ های دور پنجره پیشگیری شود

نماشویی نما

فیکس کردن سنگ نما

خدمات کار در ارتفاع با طناب

نماشویی.سفت کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک, شستشو کردن نمای ساختمان 

پیچ رولپلاک کرد نما به چند صورت و ابزارهای مختلف صورت میگیرد: