نصب لوله با پیچ و رولپلاک

نصب لوله – نصب لوله با پیچ و رولپلاک نما-روی نما ساختمان – کار در ارتفاع – استوارنما

نصب لوله روی نمای ساختمان با پیچ و رولپلاک نصب لوله با پیچ و رولپلاک نصب لوله با پیچ و رولپلاک  –  نصب انواع لوله که به طور عمودی و افقی روی نما نصب میکنیم و بطور صحیح و داعمی Read More

نماشویی- پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

.نمای ساختمان نیاز به پیچ و رولپلاک دارد. پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان _ نمای ساختمان در بدو ساخت نیاز به پیچ و رولپلاک دارد. در قدیم به دلیل استفاده از دوغاب بسیار خوب Read More