اسکوپ سنگ نما بدون داربست

اسکوپ سنگ نما بدون داربست

 اسکوپ سنگ نما بدون داربست

اسکوپ سنگ نما بدون داربست – با طناب – پیچ و رولپلاک سنگ نما به طور کلی به چند لغت معنایی تقسیم میشود.

چند دسته از کارهای محکم سازی سنگ نما وجود دارد که به روش های مختلف انجام میشوند.

از جمله ی این نوع مقاوم سازی ها اسکوپ سنگ نما بدون داربست است که همان پیچ و رولپلاکی است که

نماشویی با طناب راپل در کرج

نماشویی با طناب راپل در کرج

نماشويي در کرج برای نمای ساختمان

شستشوی نما در کرج, شستشوی نما با طناب در کرج.نماشویی با طناب راپل در کرج  . نماشویی با طناب راپل در کرج – درتمام ساختمانهایی که نماهای انهابا اجر سیمان، شیشه وکامپوزیت درست شده

به دلیل حساسیت وموقعیت و اب و هوای سرد و بارانی و افتابی ان منطقه سنگ و شیشه و کامپوزیت نمای ساختمان در محیط باز و جو هوا در معرض جذب کثیفی های شهری بالاتری برخوردارند وبه دلیل اینکه سنگ وکامپوزیت الودگی وکثیفی بیشتر وسریعتر به چشم می خورد

میتواند باعث تخریب و کهنه شدن ان شود و درصورت شستشو نکردن نما و شستن نما ونظافت کردن نمای ساختمان به مرور زمان طولانی این نوع  نماهای ظریف کثیف مور میشوند یعنی کثیفی و خاک و الاینده ها بیشتر از حد ممکن با شیشه و اجر وکامپوزیت در هم میشود وشستشوی ان وتمیز کردن