شستشوی نمای اجری در کرج و تهران

شستشوی نمای اجری | شستن نمای ساختمان

شستشوی نمای آجری ساختمان در طول زمان همیشه اهمیت نمای بیرونی ساختمان در اولویت قرار داشته است. اگر به دوران های تاریخی مختلف در ایران و یا اروپا و سایر کشور ها گذری داشته باشید و مطالعه موردی حتی در Read More

نماشوی با طناب راپل

نماشوی ساختمان با طناب

نماشوی ساختمان با طناب در دنیای امروز دیگر ساختمان های با دیوارر کوتاه و ویلایی جای خود را به ساختمان های بلند مرتبه با دیوارهای بلند داده اند و دیگر دیدن این ساختمان ها در همه جای شهرها به یک Read More