پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

نمای ساختمان خود را به متخصص سنگ نما بسپارید

محکم سازی سنگ نمای ساختمان به وسیله پیچ و رولپلاک گالوانیزه:

نمای ساختمان خود را به متخصص سنگ نما بسپارید

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب, شستشوی نما, نماشویی, نقاشی نما, پیچ کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک نمای ساختمان, پیچ و رولپلاک نمای سنگی

پیچ ورولپلاک های نمای سنگ حتما باید از جنس گالوانیزه باشند تا بعداز انجام پیچ و رولپلاک سنگ های ساختمان زنگ نزند

و با وجود تغییر اب و هوای سرد و گرم تغییر نکند.برای محکم سازی سنگ های نما پیچ را به اندازه نیم سانت درون سنگ خزینه میکنیم

و بتونه همرنگ را روی پیچ قرار میدهیم تا سنگ و پیچ باهم یکی شوند تا پیچ در رویت مردم قرار نگیرد و پشت بتونه پنهان شود.

پیچ و رولپلاک نما در کرج

پیچ و رولپلاک سنگ نمای گرانیت،سرامیک و …

پیچ و رولپلاک سنگ نما در فردیس کرج:

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ کردن سنگ نما, سفت کردن نما با پیچ و رولپلاک, ارتفاع کار, پیچ و رولپلاک کار در کرج, کار در ارتفاع

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان هایی که از سنگ های تراورتن استفاده کرده باشند از طرح و نقش و نگار زیادی برخوردار هستند.

سنگ تراورتن به دلیل داشتن حساسیت زیاد به سرما و خشک بودن سنگ با اندکی سرما و گرما از نما جدا شده و حادثه افرینی میکند.