دلیل ریزش سنگ نما | چگونگی جلوگیری از ریزش سنگ

دلیل ریزش سنگ نما برای جلوگیری از ریزش سنگ نما حتما با گروه ما تماس بگیرید تا خدمات خود را به سرعت برای شما پیاده کنیم. خدمات ما دارای ضمانت کتبی و همراه بیمه برای کارمنان میباشد. دلیل ریزش سنگ Read More

مسئولیت نمای ساختمان

مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسئولیت ریزش سنگ نما با چه کسی است؟ مسعولیت نمای ساختمان در مورد مسعوایتی که راجع به ان صحبت کردیم بحث های زیادی وجود دارد. در اینجور حادثه ها که قرار است رخ بدهد باید سریع واکنش نشان دهیم و Read More