پیچ و رولپلاک نما در کرج

پیچ و رولپلاک سنگ نمای گرانیت،سرامیک و …

پیچ و رولپلاک سنگ نما در فردیس کرج:

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ کردن سنگ نما, سفت کردن نما با پیچ و رولپلاک, ارتفاع کار, پیچ و رولپلاک کار در کرج, کار در ارتفاع

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان هایی که از سنگ های تراورتن استفاده کرده باشند از طرح و نقش و نگار زیادی برخوردار هستند.

سنگ تراورتن به دلیل داشتن حساسیت زیاد به سرما و خشک بودن سنگ با اندکی سرما و گرما از نما جدا شده و حادثه افرینی میکند.

نماشویی نما

فیکس کردن سنگ نما

خدمات کار در ارتفاع با طناب

نماشویی.سفت کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک, شستشو کردن نمای ساختمان 

پیچ رولپلاک کرد نما به چند صورت و ابزارهای مختلف صورت میگیرد: