پیچ و رولپلاک سنگ نما با پیچ و رولپلاک کار

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما,

پیچ و رولپلاک پیچ و رولپلاک سنگ نما با پیچ و رولپلاک کار:

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک

برای کارهای چنین که با طناب انجام میشود باید دید نمای ساختمان ایا لق هستند یا خیر.

باید دید لبه ی پشت با ایا جای فرود با طناب رادارد یا ندارد.

این موضوع خیلی وقتها در ساختمان برای پیش امده است.

به همین دلیل قبل شروع به کار و زمانی که برای بازدید میروید که کار را ببینید حتما نما را از پشت بام نیز ببینید

تا فردا که شروع بکار میخواید کنید شبهه ایجاد نشود یا دبه بوجود نیاید.

انواع نماها

محکم سازی سنگ نما

نماهایی که از جنس سنگ رومی هستند در شهرهای بالای استان ها با وجود خطر های بسیار زیاد انجام میشود.

جاهایی که ما سر کار رفتیم بارها دیدیم که خطر سقوط سنگ جان مردم را گرفته و در خیلی مواقع روی ماشین افتاده است.

خسارت سنگی که روی ماشین میوفتد بیشتر از مبلغی است که برای پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما خرج میکنید.

پس هوشیار باشید که ریزش سنگ خبر نمیدهد پس حتما پیچ و رولپلاک نمای خود را بزودی انجام دهید.

یکجا رفته بودیم طرف سنگ افتاده بود

روی سر یک بچه که یک تکه ی سنگ بود و بچه معلولیت رسید ولی هنوز رضایت ندادند

و ۲۰۰میلیون هم دیه ان پسر شد.پس اینجاست که میگید ای کاش که پیچ و رولپلاک سنگ نما را انجام داده بودم.

واقعا مرگ بدی است که سنگ بر روی سر ادم بیوفتد و خیلی خیلی خطرناک است سنگی که روی نما به کار برده باشند.

پیچ و رولپلاک کردن به تنهایی خوب نیست.باید بعد از پیچ ور ولپلاک کردن نما روی پیچ را یا رنگ بزنیم

و یا بتونه همرنگ با اخری درست کنیم و روی پیچ بزنیم که نمای ساختمان خراب نشود.

ارتفاع کارهایی که برای نمای ساختمان کار میکنند دقت داشته باشند که نان حلال به سر سفره ببرند.

چون دیده شده در خیلی از جاها طرف کار پیچ و رولپلاک میگیرد و بجای اینکه پیچ بکار ببرد سنگ را سوراخ میکند

ولی پیچ در ان جا نمیگذارد و روی ان نیز بتونه میزند تا دیده نشود.

یعنی پیچ را یکی در میان میزند واین یعنی پول حرام و بسیار کار ناپسندیده ای است.

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

اب بندی نمای ساختمان در کرج

اسکوپ سنگ نما بدون داربست