پیچ و رولپلاک نما.

پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما های ساختمان های بلند

پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما های ساختمان های بلند و با هر جنسی در ارتفاع بدون داربست بستن

پیچ و رولپلاک نما.

پیچ و رولپلاک نما. توصیه درباره ی پیچ و رولپلاک سنگ نما, مقاله پیچ و رولپلاک سنگ, نمای ساختمان و با طناب

پیچ و رولپلاک نما. – پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در کرج یکی از کارهای اصلی و خوب و تخصصی است که توسط شرکت ایمن کار در ارتفاع کرج بدون  نیاز به داربست به روش صخره نوردی در با سرعت زیاد باصرفه ترین هزینه انجام میشود.

پیچ و رولپلاک نمای سنگ ساختمان بوسیله پیچ های مرغوب و گالوانیزه  توسط نیروهای مجرب شرکت کار در ارتفاع کرج به نحوه زیر انجام میشود:

قبل از تثبیت سنگ های نمای ساختمان ها توسط متخصصین شرکت کار در ارتفاع موارد زیر مرود بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد:

– نوع جنس و رنگ سنگ نما با طناب

– رگه های موجود در سنگ نما و کیفیت سنگ با راپل

– قطر سنگ نمای ساختمان و ابعاد سنگ بدون داربست

– چگونگی نصب و کار گذاشتن سنگ نمای ساختمان با طناب کار

– نوع مصالح مورد استفاده در هنگام نصب سنگ نمای ساختمان با نیروی متخصص

–  بررسی ساختار و نوع جنس دیواری که سنگ نما بر روی آن نصب شده است.با بندبار

بعد از بررسی موارد بالا که قبل از اجرا و نصب پیچ و رولپلاک سنگ  ساختمان انجام میگیرد تعیین میگردد

که از چه نوع ابزار الات و لوازم مصرفی که مناسب با انجام این کار یعنی نصب پیچ و رولپلاک سنگ نماا ساختمان جهت محکم سازی  سنگ و جلوگیری از ریزش ان هنگام حوادث پیش بینی نشده، باید مورد استفاده قرار گیرید

تا از پیش امدن لقی سنگ ها ئ روی نما و شل شدن سنگهای نما میشود جلوگیری شود. این امر در سنگ های نما هایی که با ابعاد کوچکتر که در ستون ها و قاب های دور پنجره ها بسیار حائذ اهمیت است

و کار درست و روی اصول را میخواهد که یکبار برای همیشه از ریزش سنگ های نما جلوگیری کند.

روش جدید کار در پیچ و رولپلاک کار نمای ساختمان توسط شرکت ایمن کار در ارتفاع کرج اینگونه می باشد:

 هر ۵۰ سانتی متر از سنگ نما ساختمان یک پیچ ۶ یا ۵ سانتی متری گالوانیزه نصب میگردد که اگر ابعاد سنگ نما کوچکتر از پنجاه سانتی متر بود روی هر پلاک دو عدد پیچ زده میشود

و برای ثابت کردن و ترمیم و اسکوپ کردن سنگ روی نما در سنگ های باریک که کمتر از ۱۰ سانتی متر عرض دارد مثل ستون ها و قاب پنجر ها برای لق نشدن سنگ اول به وسیله دریل معمولی سنگ را سوراخ و سپس بدون ضربه هنگامی که مته دریل به بتون زیر سنگ رسید

از دریل چکشی برای سوراخ کردن بتون استفاده می شود .

پس از سوراخ کردن رولپلاک مخصوص این کار در در سوراخ مربوطه قرار داده و پیچ هفت سانتی متری   در رولپلاک با لحاظ کردن موارد جانبی قرار و بوسله آچار مخصوص پیچ بند آن را سفت کرده و توسط بتونه مخصوص و همرنگ سنگ نما  و یا رنگ سنگ مخصوص روی آن پوشیده میشود.

تا پیچ و رولپلاکی که سنگ نمای ساختمان توسط آن محکم و سفت و مهار شده اند قابل دید نباشد و بر زیبایی بصری نمای ساختمان تاثیر گذار نباشد.

در صورتی که  از نمای ساختمان سنگی افتاده باشد، و سنگ  نمای ساختمانی از محل خود افتاده و شل شده باشد و دیگر جا نخورد باید ان را در بیاوریم  نحوه کار بدین گونه است که ابتدا محل افتادن سنگ بر روی دیوار تمیز شده و تمام زوائد و نخاله های مربوطه زدوده میشود .

هم زمان پشت سنگ افتاده شده یا سنگ جایگزین توسط ابزار سنگ فرز شکاف داده می شود و با چسب مخصوص سرامیک یا پودر سنگ و سیمان سفید پر شده و سنگ  در محل مربوطه و با دقت نصب میگردد و برای استحکام آن از پیچ  ۶ استفاده می شود .

و در نهایت از چسب انتیک یا پودر سخک سنگ و سیمان سفید شیار های بر جای مانده بندکشی میشود تا مانع نفوذ آب و رطوبت به پشت آن گردد .بهکعبارتی همان درزگیری.

اینگونه مشاهده میگردد مه سه حالت برای مقاوم کردن سنگ نما ساختمان استفاده شده است:

۱ – چسب مخصوص سنگ نما را مهار میکند.چسب های زد۹۰  بسیار عالی میباشد

۲ – پیچ و رولپلاک سنگ نما را مستحکم میکند  این کار همیشگی خواهد بود.

۳ بند کشی فضای نفوذ رطوبت به پشت سنگ نما را مسدود میکند با طناب و بدون داربست

توضیحات بالا نمونه هایی از یک عملیات اسان و راحت  برای انجام دادن پیچ و رولپلاک سنگ نماهای ساختمان های کرج و تهران توسط نیروهای با تجربه شرکت ایمن کار در ارتفاع کرج بوده که بدون استفاده از داربست انجام می شود

و با توجه به الزام شهرداری  کرج جهت استفاده از پیچ و رولپلاک در نمای ساختمان شرکت کار در ارتفاع کرج یکی از بهترین ها و به صرفه ترین شرکت ها جهت انجام این کار می باشد .

 

جهت آشنایی با چگونگی پیچ و رولپلاک زدن سنگ نما و مشاوره بیشتر در خصوص پیچ و رولپلاک کردن سنگ نمای ساختمان از صفحه تماس با ما این سایت دیدن فرمایید.

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

نمونه ای از جنسهای پیچ ورولپلاک

پیچ و رولپلاک نما, توصیه درباره ی پیچ و رولپلاک سنگ نما, مقاله پیچ و رولپلاک سنگ, نمای ساختمان و با طناب

پیچ و رولپلاک نما.