نماشویی - پیچ و رولپلاک کار

پیچ و رولپلاک کار نما با طناب

پیچ و رولپلاک کار نما با طناب:

پیچ و رولپلاک کار, کاردر ارتفاع, پیچ و رولپلاک سنگ نما کرج راپل, پیچ کردن سنگ نما کرج راپل, نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

پیچ و رولپلاک کار نما همان کسی است که نمای ساختمان را پیچ و رولپلاک و یا محکم سازی میکند.

پیچ و رولپلاک کار, کاردر ارتفاع, پیچ و رولپلاک سنگ نما کرج راپل, پیچ کردن سنگ نما کرج راپل, نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

به این دلیل میگویم که پیچ ورولپلاک سنگ نما یا محکم سازی سنگ نما جفتشان زیر مجموعه اونیکی است.

چون محکم سازی اگر با پیچ و رولپلاک صورت بگیرد که یک کار اصولی و درست حسابی است

ولی اگر سنگ های که پیچ و ولپلاک نمیخورد و اندک باشند میتوان با موادی مخصوص نه که چسب ۱۲۳ باشد.

برای مقاوم سازی سنگ های ریز و بدون ظرفیتباید از ابزار و موادهای بسیار عالی استفاده کرد.

راپل کار:

پیچ و رولپلاک کار که وقتی با طناب فرود را انجام میدهد میگویند عمل راپل را انجام داده است.

امروز سرکار رفتیم صبح و دیدیم که ساختمان کلی سنگ از انجا ریزش کرده است.

سنگهای دیگر ساختمان نیز بسیار لق شده اند.برای کار به پشتبام رفتیم.

صاحب خانه مردی معلول بود و برای کار زیاد نمیتوانست کار کند.

کار را شروع کردند و پدرم و سامان فرود رفتند و من رفتم یک جا طلب داشتم بگیرم.

طرف زنگ زد گفت برای پیچ و رولپلاک سنگ های سرامیک ما چقدر ضمانت میکنید من هم گفتم ۵سال ضمانت میکنم.

ولی باز هم نرفتم چون تا۸شب داشتیم کار انجام میدادیم.

پیچ و رولپلاک نمای سرامیک:

سرامیک نما به دلیل داشتن جنس ظریف و شکنندگی که دارد باعث شده که برای محکم سازی ان از واشر پشت پیچ استفاده کنیم.

به همین دلیل هزینه سرامیک بالاتر میشود و سنگ هرچند محکم است ولی براحتی سوراخ میشود.

برای کار در ارتفاع ابتدا باید قرارداد را ببنیدم.چون قرارداد یک چیز قانونی و حیاطی است که جلوی هر نوع دبه را میگیرد.

عکس بالا نمایشگر پیچ و رولپلاک کردن سنگ نمای ساختمان است توسط طناب کار و راپل کار است.

پیچ و رولپلاک کار, کاردر ارتفاع, پیچ و رولپلاک سنگ نما کرج راپل, پیچ کردن سنگ نما کرج راپل, نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

نصب لوله بخاری

پیچ و رولپلاک نما چیست؟