اب بندی نمای ساختمان

اب بندی نما با طناب در کرج|نصب بنر در کرج(با طناب بدون داربست)

اب بندی نمای ساختمان

اب بندی نمای ساختمان در کرج اببندی نمای ساختمان در کرج,

در نماهایی که به دلیل باریدن باران و برف و تغییر اب و هوا و عوامل طبیعی دیگه که درزهای نمای ساختمان از بین میرود و دور پنجره نما دچار درز میشود و به اببندی و درزگیری و درزبندی نیاز دارد باید با ابزارهایی که از چسب هستند اببندی شود و این کار با راپل انجام میشود.

ابندی در نمای ساختمان های تهران به دلیل گردو غبار فراوان و بسیار گرم بسیار زود از بین میرود.در تهران هر چند وقت یکبار باید اببندی نما را چک کنیم به دلیل اینکه اگر اب در درزهایی که باز است نفوذ کند باعث تخریب دیواره ی داخل خانه میشود و این امر باعث خسارت برای دیوار است که باعث زشتی نما میشود.اب بندی نمای ساختمان

برای اببندی نما به موادی لازم است

کارهایی از جمه اببندی نمای ساختمان یا درزگیری برای نمای پنجره در نما از چسب های بییار قوی مانند زد۹۰ و چسب های اکواریوم و چسب کاشی ازتفاده کرد.البته برای استفاده از چسب زد۹۰ باید ان را با چسب کاشی مخلوط کرد و روی درزهایی که باز کرد کیپ کرد تا جایی که دیگر درزی وجود نداشته باشد در این حال اببندی به طور کامل انجام شده و اب نفوذ نمیکند.

بعد از تمام پیچ و رولپلاک های نمای ساختمان حتما تمام درزهایی که بر اثر لرزش دریل باز میشوند باید با چسب های که در بالا توضیح  اده شد پر کرد و با کاردک مخصوص ان را مماس با سنگ مجاور کرد.

سنگهایی که در اثر گذشت زمان روی نمای ساختمان درز پیدا میکنند و باعث نفوذ اب و خاک و غیره میشوند باید سریعا اببندی شود.گرفتن درزهای نماهایی که اینگونه هستند باید بزودی زود درزگیری انجام شود.

چرا؟

دلیل اینکه باید درزهای نما را اببندی کنیم این است که وقتی اب نفوذ کند به سنگ باعث لق کردن کلیه نما میشود و بعد از چندین بار بارندگی و نفوذ اب به درزهای سنگ ها و لای سنگ باعث شل کردن سنگ میشود و بعد از نفوذ اب کافی است یکبار افتاب شدیدی به سنگ بتابد اون موقع خطر را باید احساس کرد چون بعد از تابیدن افتاب دچار باد کردن سنگ میشود و این به معنی تبله کردن است که افتادن ان دست خدا است.اب بندی نمای ساختمان

 باید بعد از ان حتمان درزگیری انجام شود.

رزین کاری نمای سنگ نما با طناب در تهران به صورت راپل انجام میشود.رزین کارهای با رنگ و روغن های به خصوصی انجام میشود.این رنگ که مانند روغن جلا میباشد باعث براقی بیش از حد چوب یا سنگ نما میشود.رزین هایی در بازار موجود است که پوسته میزنند بعد از اب  بازان خوردن و رزین هایی وجو دارد که اب هم به ان بخورد پوسته نمیزند که به ان ایپوکسی رزین میگویند.رزین کاری در کرج بسیار کار پر مخاطبی است و رزین کاری در تهران با طناب پرمخاطب تر میشود.اب بندی نمای ساختمان

نقاشی نمای ساختمان با طناب

ساختمان ها بعد از مدتی و مدتهایی دچار کثیفی و ورود یک لایه کثیفی روی سنگ یا کامپوزیت یا شیشه و یا اجر میشود در این کار سیمان هم میتواند باعث شستشوی نما باشد و بعد ان روی شستشو بعد از خشک شدن روی ان نقاشی کرد.

نقاشی کردن باید روی اصول خاصی باشد و برای نماهای بسیار بزرگ از دستگاهای مختلف استفاده میکنند.

فرچه دیگر قدیمی شده استو امروزه از دستگاه ایرلس استفاده میکنند که رنگ را به طور عجیبی در پهنای بزرگ روی نما میمالد.براق کننده چوب نما
بهترین براق کننده چوب رزین و روغن جلا میباشد.اسولا بیشتر ارتفاع کاران از روغن جلا استفاده میکنند.چون بادوام و براق کنندگی بالا دارد.

و سه چهار سال چوب براق میماندوووبعد چند سال چوب به صورت پوسته،ورسوب درمیاید
قبل از رزین کاری چوب نما باید چوب سوم باده بخورد،چون هم چوب صاف وتمیز میشود.

 

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

بهترین روش پیچ و رولپلاک سنگ نما

اب بندی نمای ساختمان در کرج

اب بندی نمای ساختمان