پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

نمای ساختمان خود را به متخصص سنگ نما بسپارید

محکم سازی سنگ نمای ساختمان به وسیله پیچ و رولپلاک گالوانیزه:

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران | نمای ساختمان خود را به متخصص سنگ نما بسپارید

  پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران | محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب, شستشوی نما, نماشویی, نقاشی نما, پیچ کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک نمای ساختمان, پیچ و رولپلاک نمای سنگی

پیچ ورولپلاک های نمای سنگ حتما باید از جنس گالوانیزه باشند تا بعداز انجام پیچ و رولپلاک سنگ های ساختمان زنگ نزند

و با وجود تغییر اب و هوای سرد و گرم تغییر نکند.برای محکم سازی سنگ های نما پیچ را به اندازه نیم سانت درون سنگ خزینه میکنیم

و بتونه همرنگ را روی پیچ قرار میدهیم تا سنگ و پیچ باهم یکی شوند تا پیچ در رویت مردم قرار نگیرد و پشت بتونه پنهان شود.

دیروز که سرکاررفتیم در کرج بود.یک ساختمان ۳طبقه که سنگ ان گرانیت بود و از سنگ های مشکی کار کرده بودند.

به دلیل اینکه ساختمان ۳طبقه بود پیچ و رولپلاک کاره ما از یومار برای بالا رفتن از نما استفاده میکرد.یومار یک ابزار کاردرارتفاع استبرای بالا بردن فرداز طناب برای انجام کار.

راپل کاری که این کاررا بلد نباشد و یا پاهای ضعیفی برای بالا کشیدن خود داشته باشد ممکن استکار برای او در مواقعی سخت باشد.

چون در هنگام کار یا نصب سنگ حتما باید اندازه ۱ متر یا ۲متر بالا برود و اگر نتوانداین عمل را انجام دهد جتما میبایست

که فرود را کامل انجام دهد و دوباره از پشت بام فرود بزند.

 

نماشویی در کرج کار درارتفاع باطناب:

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

 

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران |  نماشویی با واترجت۳ فاز انجام میشود.واترجت برای خاک ها و کثیفی های سطوح شیشه کامپوزیت سنگ ووو غیره درست شده است.

قدرت زیاد واتر جت در حدی است که یک لحظه فشار به بدن انسان برخورد کند پوست را با خود میبرد.برای لکه گیری های کوچک و سفت حتما باید با دست پاک شود.مثل چسب های بسیار محکم و بکه های ریزی که روی شیشه قرار میگیرد.

از مایع هایی مانند اسید و شستشو کنندهایی که در فروشگاهها وجود دارد برای پاک کردن دستی بسیار مفید است.

نماهایی که بعد از مدتها که نقاشی شده اند و از رنگ و روی خود میوفتندباعث میشود تا ساکنین ساختمان دست بکار شوند و به فکر نقاشی نمای ساختمان باشند.به دلیل هزینه زیاد داربست از راپل کار برای نقاشی نما استفاده میکنند.

چون هم هزینه کمتری دارد هم سرعت بیشتری.نقاشی نمای ساختمان های بلند به وسیله طناب کار انجام میشود.کرج راپل با داشتن اکیپی با تجربه و کار بلدبا بیمه حوادث میتواند پروژه های بزرگ را برای شما مشتریان عزیز انجام دهد.

شستشوی نمای ساختمان و پیچ و رولپلاک نما درکرج و در تهران نیز در چندین پروژه کارهای بسیاری انجام دادیم.کرج،نصبت به تهران خیلی کوچک است ولی با وجود تبلیغات مفید ما در کرج نیز کار زیاد انجام خواهیم داد.

در تهران با وجود زیاد بودن پیچ و رولپلاک کار برای همه کار است و این نشان دهنده ی بزرگی تهران است.

محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب, شستشوی نما, نماشویی, نقاشی نما, پیچ کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک نمای

کاربران دیگر این مطالب را نیز مطالعه کرده اند شما هم بخوانید:

تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران