اجرای پیچ و رولپلاک نما

اجرای پیچ و رولپلاک نما با طناب و بدون داربست با راپل

کارهای نمای ساختمان با طناب و این کارها که از سطح شهر و در رابطه با نما باشد بسیار شگفت انگیز است