نماشویی - پیچ و رولپلاک با طناب

پیچ و رولپلاک با طناب | پیچ و رولپلاک نمای ساختمان | پیچ و رولپلاک سنگ نما

پیچ و رولپلاک با طناب | نما راپل | پیچ و رولپلاک نمای ساختمان | پیچ و رولپلاک سنگ نما | پیچ کردن سنگ نما (راپل کار | طناب کار | پیچ و رولپلاک کار | نما کار ) پیچ Read More

نماشویی با طناب راپل در کرج

نماشویی با طناب راپل در کرج

نماشويي در کرج برای نمای ساختمان

شستشوی نما در کرج, شستشوی نما با طناب در کرج.نماشویی با طناب راپل در کرج  . نماشویی با طناب راپل در کرج – درتمام ساختمانهایی که نماهای انهابا اجر سیمان، شیشه وکامپوزیت درست شده

به دلیل حساسیت وموقعیت و اب و هوای سرد و بارانی و افتابی ان منطقه سنگ و شیشه و کامپوزیت نمای ساختمان در محیط باز و جو هوا در معرض جذب کثیفی های شهری بالاتری برخوردارند وبه دلیل اینکه سنگ وکامپوزیت الودگی وکثیفی بیشتر وسریعتر به چشم می خورد

میتواند باعث تخریب و کهنه شدن ان شود و درصورت شستشو نکردن نما و شستن نما ونظافت کردن نمای ساختمان به مرور زمان طولانی این نوع  نماهای ظریف کثیف مور میشوند یعنی کثیفی و خاک و الاینده ها بیشتر از حد ممکن با شیشه و اجر وکامپوزیت در هم میشود وشستشوی ان وتمیز کردن