بازسازی سنگ نما با طناب

بازسازی سنگ نما با طناب | پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در ارتفاعات بلند:

پیچ و رولپلاک کار

پیچ و رولپلاک کار نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان, پیچ و رولپلاک نما در کرج, راپل کار, کرج راپل, پیچ و رولپلاک کار در کرج, بندباز نما در کرج،بندباز ساختمان در کرج،بندباز برای پیچ و رولپلاک در کرج, پیچ و رولپلاک نما با طناب

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در ارتفاعات بلند در این نوع روش که بسیار نیز خطرناک میباشد باید از طنابهای بسیار مرغوب و جنس خوب و سالم استفاده کرد.نماهای که در ارتفاعات بلند قرار دارد به دلیل اینکه سنگ های ان در ارتفاعات بلند تری قرار دارد باید دقت داشت که دریل و پیچ مصرفی باید از نوع بهترین جنس باشد.