پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان:

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان – ساختمان شما در اینده موجب خسارت های زیادی میشود و شما موجب این خسارت ها هستین.

اگر ان را رفع نکنید خسارت های جانی و مالی خیلی سنگینی داد.

برای نمای خود برنامه ریزی کنید و تمام مشکل های خود را حل کنید.با ما تماس بگیرید و مشکل نمای خود را به ما بگویید.

شما هر نمایی را که ببینید متوجه میشوید که یک جا مشکل دارد و باید ان را برطرف کنید.

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان و ابزارهایی که در ان بکار میبرید باید نوعی باشد که سنگ و نمای زیبای ساختمان را خراب نکنید.

به کارفرمایان عزیز میگویم که باید در رابطه با سنگ نمای خود جدی باشند.

پیچ و رولپلاک نمای سنگی را باید از طریق طناب و بدون داربست انجام دهیم.رولپلاک و نوع جنس ان در جا دادن سنگ بسیار مهم است.

جنس نوع پیچ را باید از فروشگاههای معتبر خرید.

پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان

خلاصه کار پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب | پیچ ورولپلاک نما

خلاصه کار امروز:(پیچ و رولپلاک نما):

پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان, پیچ و رولپلاک نمای جلوی ساختمان, محکم سازی سنگ های پارکینگ, پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

کار امروز ما توی خیابان داریوش کرج سمت گوهردشت بود.کار پیچ و رولپلاک نما داشتیم.

خلاصه کار امروز:

۱٫پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان.

۲٫پیچ و رولپلاک نمای جلوی ساختمان.

۳٫رزین نمای طرح چوب.