نماشویی- پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان

.نمای ساختمان نیاز به پیچ و رولپلاک دارد. پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان _ نمای ساختمان در بدو ساخت نیاز به پیچ و رولپلاک دارد. در قدیم به دلیل استفاده از دوغاب بسیار خوب Read More