پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج

نصب سنگ نما درکرج تهران_پیچ کردن سنگ نما_پیچ کردن ساختمان درکرج

نصب سنگ نما درکرج پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج پیچ و رولپلاک نمای ساختمان در کرج نصب سنگ نما درکرج بعضی از سنگ ها زمانی میریزند که خشک شده باشند پیچ و رولپلاک نما با طناب  بعد چند Read More

بستن درز انقطاع و نصب توری در کرج

بستن درز انقطاع و نصب توری در کرج

بستن درز انقطاع نمای ساختمان: نصب توری روی نمای ساختمان بستن درز انقطاع و نصب توری در کرج –  بستن راه پرندگان از نفوذی هایی مانند در و پنجره نورگیر و پاسیو از راه کارهایی است که برای جلوگیری از Read More