پیچ و رولپلاک نما در کرج و تهران

بهترین خدمات پیچ و رولپلاک نما در کرج و تهران|راپل کار|طناب|خدمات

پیچ و رولپلاک نما در کرج و تهران: پیچ و رولپلاک نما در کرج و تهران |پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با استفاده از بهترین ابزارهای بروز دنیا و در اختیار داشتن سیستم دسترسی با طناب و بدون داربست خیلی Read More

نماشویی - مقاوم سازی سنگ نما

مقاوم سازی سنگ نما یا همان محکم سازی سنگ نما

مقاوم سازی سنگ نما محکم سازی سنگ نما محکم سازی سنگ نما یا همان مقاوم سازی سنگ نما که هردو باهم یکی هستند در اصل با پیچ و رولپلاک سنگ یا در مواقع ضروری با زدن چسب های بسیار محکم Read More