تعمیرات نمای ساختمان با طناب

تعمیرات نمای ساختمان با طناب و بدون داربست با پیچ و رولپلاک

تعمیرات نمای ساختمان با طناب و بدون داربست انواع تعمیرات نمای ساختمان: ۱٫تعمیرات ازنوع شل شدن سنگ و نما که با پیچ و رولپلاک سنگ نما انجام میشود.تعمیرات نمای ساختمان با طناب و بدون داربست،شستشوی،پیچ و رولپلاک سنگ نما،پیچ و Read More