نماشویی - پیچ و رولپلاک ساختمان

کار در ارتفاع-طناب کار-پیچ و رولپلاک نمای ساختمان-استوارنما

پیچ و رولپلاک ساختمان پیچ و رولپلاک ساختمان پیچ و رولپلاک ساختمان کار در ارتفاع در سال ۱۳۵۸ در کشور انگلستان به وجود امد. در سالهای اول با وجود ابزارهای خیلی ابتدایی اما توانستند از برجهای بسیار بلند فرود بیایند Read More

نماشویی - خدمات نمای ساختمان

خدمات نمای ساختمان کرج|خدمات نما با طناب کرج|خدمات پیچ ورولپلاک سنگ نما

خدمات نمای ساختمان خدمات نمای ساختمان درکرج و تهران یکی از کارهای ضروری برای هر شهری میباشد. کارما هم با طناب است و بدون داربست که به هزینه ی زیادی نیاز ندارید یا هزینه داربست حذف میشود. خدمات نمای ساختمان Read More