نماشویی - کار در ارتفاع

بندباز در کرج بندباز در تهران بندباز نمای ساختمان برای پیچ و رولپلاک

کار در ارتفاع کار در ارتفاع کار در ارتفاع تمامی کارهای نمای ساختمان اعم از پیچ و رولپلاک سنگ نما،شستشوی نما،نماشویی،نصب بند،نصب تابلو،و غیره بدون داربست انجام میگردد. بندباز: بندبازی که از نمای ساختمان اویزان میشود و عمل پیچ و Read More