نماشویی نما

فیکس کردن سنگ نما

خدمات کار در ارتفاع با طناب

نماشویی.سفت کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک, شستشو کردن نمای ساختمان 

پیچ رولپلاک کرد نما به چند صورت و ابزارهای مختلف صورت میگیرد:

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب

مقاوم سازی سنگ نما

پیچ و رولپلاک کردن سنگ یا به عبارتی مقاوم سازی سنگ نما:

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب, پیچ و رولپلاک با طناب, پیچ کردن سنگ نما, پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب

مقاوم سازی انواع نماهای ساختمان بستگی به تجربه پیچ و رولپلاک کار دارد.

این موضوع که چگونه نماهای ساختمان را مقاوم سازی کنیم بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هرکس نظری دارد و با روشی این کار را انجام میدهد.در مورد دلر که با ان پیچ و رولپلاک میکنند شرکت مااز ماکیتا استفاده میکنند.

واقعا دریل بسیار خوبی است.