نماشویی - شستشوی نمای ساختمان

شستشوی نمای ساختمان با طناب و بدون داربست-کرج

شستشوی نمای ساختمان شستشوی نمای ساختمان شستشوی نمای ساختمان با طناب و بدون داربست نماهایی که ما شست و شوی میکنیم: ۱٫شستشوی نماهای کامپوزیت. ۲٫شست و شوی نمای سیمان و اجری ۳٫شستشوی نماهای سنگ تیشه ای و غیره ۳٫شستشوی نمای Read More

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب و داشتن فایده پیچ و رولپلاک:

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

فواید پیچ و رولپلاک, سنگ نمای ساختمان, محکم سازی سنگ نما،پیچ و رولپلاک نما در کرج.پیچ و رولپلاک نما چیست؟

از فواید پیچ و رولپلاک زدن سنگ نمای ساختمان این است که سنگهای نما به طور کامل محکم سازی میشوند

و دیگر باد و باران تاثیری در ریختن انها ندارد.از جمله تاثیر منفی پیچ و رولپلاک نما لک شدن نمای ساختمان است

که بعد از پیچ زدن بتونه همرنگ روی پیچ زده میشود تا در دید نباشد ولی باز هم هرکاری انجام بدهیم یکم لک روی پیچ خواهد ماند.