جنس و نوع پیچ و رولپلاک سنگ نما

جنس و نوع پیچ و رولپلاک سنگ نما

توضیحاتی راجب جنس و نوع پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب

پیچ و رولپلاک سنگ نما, نمونه پیچ و رولپلاک نما, توضیحات پیچ و رولپلاک نما, پیچ و رولپلاک کارجنس و نوع پیچ و رولپلاک سنگ نما

جنس و نوع پیچ و رولپلاک سنگ نما – توضیحات: نمای سنگ ساختمانهایی که ساخته شدند و از ابزار بندی درستی با نماهایی بسیار گرون قیمتی  که به رومی شهرت دارند.

این مورداز نماها به دلیل داشتن نرمی خاص و ظرافت منحصر به فرد اسیب پذیری خیلی بالایی دارند و باید در ابزار زدن ان دقت زیادی کرد.

نمایی که هزینه زیادی بابت ساخت و طراحی نمای جالب و ذوق هنری سازنده و سلیقه معمار و هنر نقشه کش انجام شده

به دلیل  داشتن ابزار بندی سنگهای فوق از تکه سنگهای باریک و کوچکتر و باریک نصبی به سنگ های گرانیت است و سنگ های نصب شده شکل دار و یا از