نورپردازی

نورپردازی نما ساختمان طراحی ۲۰۱۸

نورپردازی نما ساختمان و تعویض پروژکتور نما توسط تیم نماراپل تضمینی از خدمات ضروری یک ساختمان جهت زیبایی نورپردازی میباشد.بعد از نورپردازی در مراحل اولیه ساخت ساختمان چراغ ها مدتی سالم و روشن میمانند و بعد از مدتی پس از Read More

نورپردازی نما

نورپردازی نما با طناب

نورپردازی نما با طناب:

نورپردازی نما, محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک

نورپردازی نما نیز به نوبه خود دارای کارهای تخصصی است که از هرکسی بر نمی اید.

پیچ و رولپلاک سنگ نما نیز در این کار دخیل است و باید برای تکمیل این کار از دریل و پیچ و ابزار نصب سنگ استفاده کرد

برای نصب سیم روی نمای ساختمان.