پیچ و رولپلاک نما در کرج

بهترین قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج ۹۷

پیچ و رولپلاک نما در کرج کرج شهری است که کوچه پس کوچه های ان دارای عرض های کوچکی میباشد. کوچکی عرض کوچه ها باعث میشود اگر یک وقت سنگ از روی نما ریزش کند باعث این بشود که به Read More

پیچ کردن سنگ نما

پیچ کردن سنگ نما_مراحل پیچ و رولپلاک نمای ساختمان|تهران_کرج|

پیچ کردن سنگ نما –  پیچ کردن سنگ نما به این معنا نیست که پیچ را به طور تکی به درون سنگ ببریم تا سنگ را مقاوم سازی کند. این عمل را با رولپلاک که مکمل اصلی پیچ است انجام Read More