نماشویی - بندباز

درز انقطاع نمای ساختمان با بندباز در کرج(با طناب)

بندباز بندباز بندباز   درز انقطاع نمای ساختمان با بندباز(با طناب): در بعضی ساختمان های در حال ساخت بین ساختمان ها را میبینید که دچار درزهای بزرگ و کوچک که ارتفاع ساختمان را در بر میگیرد وجود دارد. در بیشتر Read More