پوشاندن درز

پوشاندن درز، سوراخ روی نما با طناب و بدون داربست | پیچ و رولپلاک نما

پوشاندن درز و سوراخ روی نما با طناب پوشاندن درز سوراخ ها یا درزهای روی نمای ساختمان با طناب قابل انجام است در اکثر ساختمان ها بعد از اتمام کار روی نماها تعدادی سوراخ هایی بر جایی میماند که قابل Read More